Bukkøya

Yttre renovering av Nordlandshus. Bland annat, nytt tak av torv samt bislag (farstu) i stolpverk med takstol i norsk stil.

Kommentarer inaktiverade.