Kvedesta

Totalrenoverat torp. Handhyvlad och kilsågad ytterpanel med handsmidd spik. Gesims efter Gunnebo Slotts flyglar och platsbyggt pentry med spegelluckor.

Bukkøya

Yttre renovering av Nordlandshus. Bland annat, nytt tak av torv samt bislag (farstu) i stolpverk med takstol i norsk stil.

Älghult

Allmogekök platsbyggt i pärlspont målat med linoljefärg.

Kullavik

Växthus byggt i lösvirke, inglasat med linoljekitt.

Snärsås

Renovering av torp med syllbyte och timmerlagningar.

Diverse

Blandade bilder från projekt. Allt mellan båtbyggande och konstinstallationer.